Bidfunktion

..er om hvordan dit sammenbid er i forhold til kæbeled og omkringliggende muskler.

Mange har ofte hovedpine. Dette kan stamme fra et dårligt fungerende sammenbid, der i samspil med muskler forårsager en spændingshovedpine.

Har du sådan et problem, kan det løses evt. i samarbejde med sundhedscenterets fysioterapeuter.

Dette foregår ved en kombination af let beslibning og indsættelse af en bideskinne. Det opfølges af fysioterapeutens undesøgelse af om der er andre faktorer der spiller ind fra nakke og ryg.