Caries

- huller i tænderne ...behandlinger

Hvorfor og hvordan får man huller i tænderne?

Hvordan kan det undgås? Vi ønsker os alle »Sunde tænder hele livet«. Det er også muligt, men det  kræver en daglig indsats plus regelmæssige under­søgelser hos tandlægen. En af de ting tandlægen undersøger er, om der er caries - huller i tænderne samt belægninger

Caries er en af de mest almindelige tandsygdomme. Bliver de angrebne tænder ikke behandlet i tide, vil tænderne efterhånden gå til grunde. Hvorfor får man caries?

 

 

To ting skal være tilstede, for at der kan opstå caries: Bakteriebelægninger og sukker. Der er altid bakterier i munden og på tænderne. Får bakterierne lov til at være i fred, og får de den rigtige næring, vil de formere sig og udvikle sig til sammen­hængende, tykke bakterie­be­læg­ninger (plak). Når bakterierne optager sukker, vil nogle af dem udskille syre. Er der få bak­terier og kun lidt sukker, vil spyttet neutralisere syren. Er der overvækst af bakterier og en høj kon­centra­tion af sukker, kan syren ikke neutraliseres, og tændernes emalje og senere dentinen kan angribes. Har man ofte bakteriebelægninger på sine tænder og har man tit sukkerholdig mad /slik i munden, har man meget stor risiko for at udvikle caries.

Hvordan udvikler caries sig?

Et begyndende cariesangreb ses som et hvidligt område på tanden. Caries er normalt en lang­somt fremadskridende sygdom, som man i begyndelsen ikke kan se med det blotte øje. Senere kan angreb­et ses som et hvidligt område på tanden. Fra det tidspunkt er emajlen ved at gå i op­løsning. Det kan nu ses på tanden eller på et røntgenbillede. Bliver caries­angrebet ikke stoppet, vil mindre eller større dele af tanden begynde at bryde sammen. Her har cariesangrebet udviklet sig til et hul. I første omgang mærker man ikke, at et caries-angreb er i gang, fordi der ingen ner­ver er i emaljen. Breder cariesangrebet sig, når det ind til tandbenet (dentinen).


Dentinen er ikke så hård som emaljen, derfor vil cariesangrebet brede sig hurtigere her end i em­aljen. Midt inde i tanden ligger nerven og nogle små blodkar. Hvis cariesangrebet bliver så stort, at det når ind til nerven, bliver der behov for en rod­behandling - og tanden er ikke læng­ere levende. Den bliver som et træ, der er gået ud. Tanden bliver skrøbelig og knækker lettere. Hvordan stopper man caries? Formålet med tandlægens behandling er at stoppe caries, så an­grebet ikke udvikler sig. Det kan ske på flere måder afhængig af, hvor udviklet angrebet er.

Hvis tandlægen/tandplejeren har fundet et tidligt stadie af caries, er den første behandling under­­visning i, hvordan man bedst holder rent. De viser en bedre tandbørstemetode og brug af tand­tråd, hvis angrebet er imellem tænderne. Tandlæge/tandplejer vil også normalt fluor­be­handle det angrebne område. Herefter holdes området under observation for at se, om man på disse måder kan bremse udviklingen af caries. Udvikler caries sig alligevel, eller er angrebet aller­ede for fremskredet, når man kommer hos tandlægen, er tandlægen nødt til at bore og fjerne det syge tandvæv. Hullet fyldes op, så tanden får sin oprindelige form - så den igen kan holdes ren og fri for bakteriebelægninger. Hvordan undgår man caries? Ingen bakterier - ingen caries.

Der går aldrig hul i en ren tand. Den bedste og mest effektive forebyggelse mod caries er derfor, at bak­terie­belægningerne fjernes effektivt og grundigt ved tandbørstning. Det gøres mindst 2 gange dagligt med fluortandpasta og en tandbørste. Mange skal des­uden bruge tand­tråd eller tand­stikkere for også at holde mellemrummene mellem tænderne helt rene.