Fyldninger

behandlingerPå klinikken udføres alle typer af behandlinger. Som fyldningsmateriale til alm. fyldninger har vi valgt at bruge plast, og er faktisk gået helt væk fra sølv­amalgam. Dette gjort primært udfra en sundheds­mæssig betragtning.

Sølvamalgam indeholder kviksølv og hensynet til dit helbred som patient og os selv som personale er vigtigt. Plast er ikke nødvendigvis et stærkere materiale end sølvamalgam. I visse tilfælde er sølv et uovertruffent materiale set i styrkemæssig sammenhæng, men i andre ikke.

At vi altid vælger plast beror altså udelukkende på tvivlen om kviksølvs skadelige effekt.