Implantater

Et implantat er en kunstig rod, der placeres der, hvor den naturlige rod har siddet. Den bruges som fundament for en enkelt porcelænskrone, til støtte for en bro eller til at forankre en tryklåsprotese.
Før man kan tage implantatet i brug, skal det sidde helt fast. Med de nyeste teknikker tager det ca. 2 måneder, men i visse tilfælde længere

KRONE- OG BROBEHANDLING

Krone

Hvis patienten mangler en enkelt tand, har man mulighed for at indsætte et implantat hvorpå en porcelænskrone cementeres. Denne fungerer som en naturlig erstatning for den mistede tand.

Bro

Hvis patienten mangler flere tænder i samme side, kan en fast bro cementeres på to eller flere implantater, således at man undgår en aftagelig delprotese.
Hvis patienten f.eks mangler alle sine tænder i undermunden, er det muligt at isætte 4 - 6 implantater, således at man kan montere en fast bro som erstatning.
En bro som denne er ikke aftagelig, og fungerer derfor som patientens naturlige tænder.

Tryklåsproteser

Det er muligt at få en tryklåsproteses, selv om man har mistet sine tandrødder. Det kræver blot, at man får lavet implantater, som protesen i stedet kan trykkes fast på.
I undermunden er det ofte tilstrækkeligt med 2 tryklåse, i overmunden, hvor en del patienter er meget generet af ganen på deres protese, kan man i visse tilfælde befri dem fra deres gene ved at isætte 6 tryklåse i en ganefri protese.
Tryklåsprotesen sidder bedre fast i munden end hel og del-protesen, fastøres. En tryklåsprotese skåner protesebæreren for mange af de ubehageligheder, som kan følge i kølvandet på en hel og del-protese.
Det kan være fysiske problemer som ømhed, sår eller problemer med at tygge maden. Eller psykiske problemer så som frygten for at protesen går løs, f.eks mens man spiser i selskab med andre.
En Tryklåsprotese giver god tyggefunktion, høj komfort og tryghed i hverdagen.